حق گستر

حق گستر

پیوندها
-) کاریر گرامی: جهت دریافت هریک از مقالات مندرج در زیر بر روی عنوان آن کلیک نمایید. ضمناً مقالات ارائه شده با فرمت pdf می باشد چنانچه فاقد نرم افزار مذکور می باشید آن را از اینجا دریافت نمایید.

بررسی حقوقی و قانونی سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو

وظایف شرعیه زن در برابر شوهر

رد پای آریستو کراسی در نسل کشی مردم غزه


منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
بررسی حقوق برنامه جامع اقدام مشترک
تحلیل برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)

صلاحیت دادگاه

بیع سلف در فقه و حقوق موضوعه

ماهیت معامله فضولی

آشنایی با جرم پولشویی

رشوه در فقه اسلامی و قوانین ایران

بررسی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه و لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384

روش های محوکردن سوء پیشینه(های) کیفری و جزایی
نقدی حقوقی بر فیلم قرمز ساخته فریدون جیرانی
تعارض تعهدات اصلی و فرعی در قرارداد

سرقت تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و کانادا

رکن مادی کلاهبرداری

تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه قضایی ایران

ادله پیش زمینه در حقوق ایران و انگلیس

نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس

بررسی علم قاضی

قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها
بررسی قرار کفالت با توجه به لایحه ایین دادرسی کیفری
نقش ضابطین قضایی در مراحل مقدماتی فرایند دادرسی کیفری
میانجیگری جلوه ای نوین از عدالت کیفری
تعلیق اجرای مجازات
تبیین جرم خیانت در امانت سردفتران اسناد رسمی با توجه به قوانین موضوعه
بررسی قلمرو حقوق کیفری با توجه به اصل 167 قانون اساسی
ادله اثبات قصاص

صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال
شرایط طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری
بررسی لزوم علنی بودن محاکمه مطبوعاتی
تعارض دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم مطبوعاتی
آزادی و قرار وثیقه